Radio Rosestad Rosestad Godsdiens

Rosestad Godsdiens

Christelike oggenddienste wat uitgesaai word Maandag tot Saterdag om 08:30 asook Sondag Erediens om 09:00 en die Aanddiens om 19:00
Daily Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity
735 Episodes
1 – 20

Sondagaand Erediens - Ds Horace van Coller

MATTEUS 6 9“So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; 10laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 11Gee ons vandag ons daaglikse brood; 12en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié…
18 Feb 12PM 19 min

Sondagoggend Erediens - Ds Horace van Coller

LUKAS 24 Die Emmausgangers 13Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af. 14Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. 15Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom…
18 Feb 2AM 18 min

Saterdag Oggenddiens - Ds Horace van Coller

JESAJA 43 Jy is Myne 1Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. 2As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle…
17 Feb 1AM 15 min

Vrydag Oggenddiens - Ds Horace van Coller

EKSODUS 3 God openbaar Hom aan Moses 1Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jetro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn in gejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. 2Toe verskyn die Engel van die Here aan hom in 'n…
16 Feb 1AM 19 min

Donderdag Oggenddiens - Ds Horace van Coller

MATTEUS 6 As julle bid (Luk. 11:2-4) 5“Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg…
15 Feb 1AM 11 min

Woensdag Oggenddiens - Ds Horace van Coller

2 KORINTIËRS 6 18en Ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees,” sê die Here, die Almagtige. 2 KORINTIËRS 7 1Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in…
14 Feb 1AM 17 min

Dinsdag Oggenddiens - Ds Horace van Coller

JESAJA 35 God kom julle red 1Die woestyn, die dor land, sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met affodille; 2hy sal in volle bloei staan, hy sal juig en sing, hy sal die prag van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag…
13 Feb 1AM 11 min

Maandag Oggenddiens - Ds Horace van Coller

JESAJA 43 Jy is Myne 1Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. 2As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle…
12 Feb 1AM 12 min

Sondagaand Erediens - Ds Bergh Muller

MATTEUS 20 Gelykenis van die arbeiders in die wingerd 1“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. 2“Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon…
11 Feb 12PM 20 min

Sondagoggend Erediens - Ds Bergh Muller

LUKAS 13 Bekeer julle 1Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. 2Toe antwoord Jesus hulle: “Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat…
11 Feb 2AM 26 min

Saterdag Oggenddiens - Ds Bergh Muller

KOLOSSENSE 3 Julle is saam met Christus uit die dood opgewek 1Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op…
10 Feb 1AM 18 min

Vrydag Oggenddiens - Ds Bergh Muller

ROMEINE 5 7'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. 8Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe…
9 Feb 1AM 20 min

Donderdag Oggenddiens - Ds Bergh Muller

1 JOHANNES 1 God is lig 5Dít is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie. 6As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en…
8 Feb 1AM 15 min
1 – 20