Spreeklewe - Ons God se hoop en lewende water met die wêreld deel

Hoekom is windpompe vir ons mooi? Dink daaroor dit is nie esteties eintlik 'n mooi ding nie. Ek dink onbewustelik is dit vir almal 'n teken van hoop - in tye van droogte gee 'n windpomp vir ons hoop op lewe. So is ons as gelowiges veronderstel om die windpompe wat God se lewende water met ander deel vir die wêreld te wees. Ons moet God se hoop en lewende water met die wêreld deel.