A chat with Lineekela Shipindo

--:--
He served at NBC radio for a decade and later moved to MVA Fund. After 15 years at the Fund Mr. Lineekela Shipindo has retired from official duty. Okashona Ha Tunapo spoke to him and got to know a little bit about him.
12 Oct 2022 5AM Other Namibia News · Entertainment News

Other recent episodes

Tutungeni mombepo

Omukadhona gwedhina Tutungeni okwadhenge mombepo tati aalumentu ohaya lundulula omadhina gaakadhona yawo moongodhi dhawo ngele yamonopo ishewe gumwe tamonika nawa.
22 May 11AM 3 min

OMUDHENGI MEWAGANDJO

Omudhengi okwadhenge mombepo tagandja oombedhi kepangalo omolwa uunona wuli kohi yoomuvula omulongo 19, oshowo komu 14 tawu ningi omategelelo Moshitopolwa ShaHangwena
21 May 1PM 2 min

Prime Misnister's Office- Maxmus Haalwoodi-

Ovakwashiwana vokonooli otava nyenyeta omipopyo kutya meumbo mu na "ongulu" ile mu na omunailonga ha mono oiyemo ya pita po N$ 3 500 itava ka mona oshikukuta Omupopiliko wombelewa yomuprimaminista okwe shiyelifa kutya oshinima shili ngaha kashifi shoshili
17 May 3AM 10 min

Tangeni Mombepo

Tangeni okwa dhenge ,mo mbepo tati , aalumentu , yo ngashingeyi oyi kwatelela ashike maakiintu inaya hala okulonga , aniwa omulumentu anyengwa shike nokolusheno lo 50 nenge koka chocolate ko 20 .
15 May 8AM 5 min