Wat is ons roeping in a tyd van uiterstes - Johann Els

--:--
IN ‘N TYD VAN UITERSTES SOOS NOU IN SUID AFRIKA - WAT IS ONS ROEPING - HOE MOET ONS BID :
• "Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid!" - Romeine 11:33,36.
Hier is `n gebed van Dietrich Bonhoeffer in die Flossenbürg konsentrasie kamp gedurende die 2de Wêreldoorlog `n paar dae voordat hy deur die Naix doodgemaak is :

"Vader in die hemel, lof en dank bring ek aan U toe vir die rus van die nag. Lof en dank bring ek aan U vir die nuwe dag. Lof en dank bring ek aan u goedheid en trou in die lewe wat agter my lê.

U het aan my soveel goed gedoen, laat my nou ook die swaar uit u hand aanneem. U sal my nie méér gee om te dra as wat ek kan nie. U laat vir u kinders alle dinge ten goede meewerk. Here Jesus Christus, U was self ook arm en ellendig. U ken al die nood van die mense, bly U by my, ook wanneer geen mens my meer bystaan nie.

U vergeet my nie en is naby my. U wil dat ek U ken en my tot U wend. Here, ek hoor u roepstem en volg U. Help my Here. Heilige Gees, gee my die geloof wat my teen vertwyfeling bewaar en uit alle kwaad red. Gee my liefde vir God en die mense - wat alle haat en bitterheid verdryf; gee my die hoop wat my bevry van vrees en angs"

• EN…. `n paar dae na hierdie gebed is Dietrich Bonhoeffer deur die Nazis doodgemaak – hy was `n predikant en teoloog wat in Duitsland teen die destydse bewind se ongeregtigheid opgestaan het
9 Jan English South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

Rejoice even when things go wrong - Johann Els

John 11:25-26 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?”
29 Mar 19 min

Jy is Myne - Johann Els

Jesaja 43:1-4 MAAR nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere…
28 Mar 20 min

Speak life over our circumstances in South Africa

Many Christians have never considered the incredible impact their words can have on other people. God created us to be expressive beings, and the Bible tells us that our words hold the power of life and death (Proverbs 18:21). Encouragement often comes through spoken words. So does discouragement. “Reckless words…
13 Mar 22 min