Ons bid vir ons Kinders - Johann Els

--:--
Num.6:23-27
Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.
18 May English South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

Volhard in gebed - Johann Els

Jakobus 5:7-11 7Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. 8Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie…
28 Sep 20 min

God's Revelation to men - Johann Els

Revelation 1 :1-3 The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, 2 who testifies to everything he saw—that is, the word of God and the testimony of Jesus…
27 Sep 20 min