#JouMenseMyMense - 20 Mei 2020 – Eleos

In ‘n gemeenskap waar soveel mense in ‘n siklus van armoede, gesinsgeweld, mishandeling, alkohol- en dwelmverslawing, tiener swangerskappe en die gebrek aan basiese lewensvaardighede vasgevang is, kom genade-in-aksie…

Dit is wat ELEOS se naam beteken – ‘n liefdadigheidsorganisasie wat 20 jaar gelede gebore is met ‘n begeerte om ‘n tasbare verskil te maak in die lewens van minderbevoorregte kinders en hulle gesinne in Pretoria-Wes. Verhouding is die fondasie waarop elke volhoubare projek gebou word, hetsy die naskole-, Agape- en Giggles groepe, ouerleiding, kampe, berading en maatskaplike dienste. Hulle volg ‘n belangrike benadering van: help ‘n gemeenskap om homself te kan help, want dit gee vir mense selfwaarde wat nodig is om self op te staan, onafhanklik te funksioneer en homself uit armoede uit te werk!

Genade is soms ‘n broodjie of net ‘n oor wat hoor, ‘n beurs of ‘n kospakkie, ‘n drukkie of ‘n gebed en danksy ‘n Genadige God kon ‘n span toegewyde gemeenskapswerkers en vriendinne vinnig die nodige aanpassings maak om steeds genade, hoop, liefde en omgee op kreatiewe maniere tasbaar te maak in ‘n grendeltyd.