Spreeklewe - Jou liefde vir God kan gesien word in jou liefde vir jou naaste

As gellowiges oordeel ons soms so vinnig ander, ons slaan mense met die Bybel oor die kop en praat namens God in plaas van om God se liefde en genade met ander te deel. Ef. 4:31 staan daar "wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus Jesus vergewe"
Jy wys jou liefde vir God deur jou liefde vir jou naaste