Wat sê die Woord - Past Dries Venter

--:--
Wat sê die Woord gaan oor kan 'n Kind van die Here sy omgewing positief beinvloed?, deur Past Dries Venter.
20 Sep 2023 1PM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Saterdag Oggenddiens - Ds Johan Marias

1 PETRUS 4 Wie gely het, het met die sonde afgereken 1Omdat Christus dan liggaamlik gely het, moet julle julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gely het, met die sonde afgereken het: 2vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike…
13 Jul 2AM 19 min

Vrydag Oggenddiens - Ds Johan Marais

1 PETRUS 2 Die volk van God, gebou op die kosbare hoeksteen 1Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. 2Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry…
12 Jul 2AM 17 min

Donderdag Oggenddiens - Ds Johan Marais

HEBREËRS 12 Moenie die genade van God verwerp nie 14Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. JESAJA 6 Jesaja word geroep om profeet te wees 1In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien…
11 Jul 2AM 14 min

Woensdag Oggenddiens - Ds Johan Marais

1 KORINTIËRS 6 11En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. 1 JOHANNES 3 2Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God…
10 Jul 2AM 13 min

Dinsdag Oggenddiens - Ds Johan Marais

1 PETRUS 1 Oproep om heilig te lewe 13Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. 14As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het…
9 Jul 2AM 13 min