Sondagaand Erediens - Prof Pieter Verster

--:--
HABAKUK 3
Habakuk se gebed
1'n Gebed van die profeet Habakuk. Op die wysie van 'n klaaglied.
2Here, ek het gehoor wat van U vertel is
en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het.
Doen dit tog ook in ons tyd,
laat u dade ook in ons tyd ervaar word,
ontferm U selfs in u toorn.
3God kom van Teman af,
die Heilige kom van Paranberg af.
Sela
Die hemelruim is vol van sy majesteit,
die aarde vol van sy roem.
4Hy kom met die glans van die lig,
weerligte blits uit sy hand,
sy hand so vol mag.
5Voor Hom uit gaan die pes,
in sy voetstappe volg die dood.
6Wanneer Hy staan, skud die aarde;
wanneer Hy kyk, bewe die nasies.
Die eeue-oue berge verkrummel,
die ou-ou heuwels val inmekaar,
die berge waaroor Hy van ouds af gewandel het!
7Ek het gesien hoe onheil die tente van Kusan tref,
hoe die tentdoeke van Midian bewe.
8Was U kwaad vir die riviere, Here?
Het u toorn teen die strome ontvlam?
Het die see U woedend gemaak
dat U op u perde gery het,
op die strydwaens waarmee U oorwin?
9U het u boog uitgehaal
en met 'n eed die opdrag aan die pyle bevestig.
Sela
3 Dec 2023 12PM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Saterdag Oggenddiens - Ds Frans Oosthuizen

SEFANJA 3 Ek gee aan julle roem en eer 14Sing, Sion! Juig, Israel! Wees met alles wat jy is, vrolik en bly, Jerusalem! 15Die Here het 'n einde gemaak aan jou straf, Hy het jou vyande laat padgee. Die Koning van Israel, die Here, is by jou; jy hoef geen…
2 Mar 1AM 19 min

Vrydag Oggenddiens - Ds Frans Oosthuizen

MATTEUS 12 Die terugkoms van die onrein gees (Luk. 11:24-26) 43“Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dor streke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, 44sê hy: ‘Ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het.’ Hy kom dan terug…
1 Mar 1AM 19 min

Donderdag Oggenddiens - Ds Frans Oosthuizen

JOHANNES 3 14Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word, 15sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê. 16“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat…
29 Feb 1AM 15 min

Woensdag Oggenddiens - Ds Frans Oosthuizen

MATTEUS 11 28“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30My juk is sag en my las…
28 Feb 1AM 15 min

Dinsdag Oggenddiens - Ds Frans Oosthuizen

MATTEUS 11 28“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30My juk is sag en my las…
27 Feb 1AM 21 min