Woensdag Oggendddiens - Ds Kobus Botha

--:--
MATTEUS 27

Pilatus lewer Jesus oor om gekruisig te word
(Mark. 15:6-15; Luk. 23:13-25; Joh. 18:39 – 19:16)
15Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat.
17 Apr 2AM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Donderdag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

HANDELINGE 4 36Josef 'n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is – dit beteken iemand wat mense moed inpraat – 37het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee.
16 May 2AM 16 min

Dinsdag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

EKSODUS 20 Die tien gebooie (Vgl. Deut. 5:6-21) 1Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: 2“Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. 3Jy mag naas My geen ander gode hê nie. 4“Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige…
14 May 2AM 18 min

Maandag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

PSALMS 116 Ek het die Here lief 1Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede. 2Hy het na my geluister toe ek Hom aangeroep het. 3Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp, ek het benoud en bekommerd geword. 4Toe het ek die Naam van…
13 May 2AM 17 min

MOEDERSDAG Sondagaand Erediens - Dr Belinda van der Vlies

MATTEUS 5 Die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld (Mark. 9:50; Luk. 14:34-35) 13“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap…
12 May 1PM 19 min